Aelodau

Aelodau’r Cyngor

Mr Jose Picouto – Etholwyd Mai 2022 – Annibynnol

07599 245774

Miss Lynwen Phillips – Etholwyd Mai 2022 – Annibynnol

Cadeirydd Y Pwyllgor Maes Hamdden 5 Gorffennaf 2023 –

07971 379977

Mr Dave Stacey – Etholwyd Mai 2022 – Annibynnol

Cadeirydd Mai 2022– Mai 2023

07977 591231

Mr Mike Jones – Etholwyd Mai 2022 – Plaid Cymru

Is-Gadeirydd  Mai 2022 – Mai 2023 

01269 594420

07495 458710

Mr Peter Comley – Etholwyd Mai 2022 – Annibynnol

01269 596508

07974 274814

Mr Carwyn James – Etholwyd Mai 2022 – Llafur Cymru

07981 449147

Mr Paul Allchurch – Etholwyd Mai 2022 – Llafur Cymru

07873 348919

Mrs Karen McMinn-Davies – Etholwyd Mai 2022 – Annibynnol

07837 713335

Mrs Maureen Williams – Etholwyd Mai 2022 – Annibynnol

07597 602399

Mr James Derrick – Cyfetholedig Chwefror 2023 – Annibynnol

07833747877

Mr Emyr Morgan – Cyfetholedig 12 Gorffennaf 2023 – Annibynnol

07494217147

Swydd Wag 1