Newyddion

Newyddion

Ethiliadau Llywodraeth Leol 2022 - Rhybudd Pleidleiso
>>
Hysbysiad Etholiad Cynhorydd Cymuned
>>
Hysbysiad Etholiad Cynhorydd Sir
>>
Arian annisgwyl grant i drigolion Betws
>>
Codi Ymwybyddiaeth a Fideos Hyrwyddo – Dod yn Gynghorwyr Cymuned a Thref Heb law am y ddolen, mae'r ddogfen yma
>>
Datganiadau o Ddiddordeb i dendro ar gyfer gwaith tirlunio ym Mharc Betws   Cliciwch y ddolen uchod i lawrlwytho mewn
>>
Mae’n ddrwg gennym, mae'r dudalen yma dim ond ar gael mewn Saesneg.
>>
Baeddu Cwn   Cliciwch y ddolen uchod i lawrlwytho mewn ffurf PDF.
>>
Rhybudd Archwilio   Cliciwch y ddolen uchod i lawrlwytho mewn ffurf PDF.
>>
Rhybudd Cyhoeddus Betws 2021 Cyfyngiadau Aros Ffordd Cyrnol   Cliciwch y ddolen uchod i lawrlwytho mewn ffurf PDF.
>>
Rhybudd Cyhoeddus Betws 2021 Cyfyngiadau Aros yn Ffordd y Cyrnol   Cliciwch y ddolen uchod i lawrlwytho mewn ffurf PDF.
>>
Bywyd Gwyllt yn Ward Betws   Cliciwch y ddolen uchod i lawrlwytho mewn ffurf PDF.    
>>

Cyngor Cymuned Y Betws Hysbysiad am Sedd Wag ar gyfer Swydd Cynghorydd Cymuned Hydref 2022

Hysbysiad o Gyfethol am 2 seddi gwag