Newyddion

Newyddion

Mae’n ddrwg gennym, mae'r dudalen yma dim ond ar gael mewn Saesneg.
>>
  Lawlwythwch y Dogfen mewn ffurf PDF.
>>
Hysbysiad o Gyfethol - Rhagfyr 2020 Cliciwch yma i lawrlwytho'r dogfen PDF.
>>
Cyfrifiad Mis Mawrth 2021 Bydd cymunedau yn Sir Gar a Sir Benfro yn cael cymorth ychwanegol wrth i Gyfrifiad 2021
>>
Nadolig Llawen Annwyl Breswylydd, Hoffai Cynghorwyr Cymunedol Betws ddymuno Nadolig Llawen i chi a’ch teuluoedd er i lawer ni fydd
>>
Hysbysiad o Gyfethol Cliciwch yma i weld Hysbysiad o Gyfethol.
>>
Hysbysiad o Ddiweddu Archwiliad - Hydref 2020 Cliciwch yma i weld dogfen diweddu'r archwiliad.
>>

Cyfrifiad2021 Cwestiynau Cyffredin Dwyieithog

Rhybudd Archwilio 2021

Bywyd Gwyllt yn Ward Betws

Bywyd Gwyllt yn eich Ward – syniadau i weithredu arnynt

Rhybudd Cyhoeddus Betws 2021 Cyfyngiadau Aros Ffordd Cyrnol