Polisiau

Polisïau

Termau Cyfeirnodau i’r Pwyllgorau (Saesneg yn unig)

Adroddiad Bioamrwyiaeth a106 wedi’i ddiweddaru Ionawr 2023 (Saesneg yn unig)

Protocol Datrys Lleol Enghreifftiol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref (Saesneg yn unig)

Reoliadau Ariannol

Reolau Sefydlog

Cod Ymddygiad Cynghorau Cymuned (Saesneg yn unig)

Polisi Diogelu Data (yn Saesneg yn unig)

Cynllun Cyhoeddi (saesneg yn unig)

Cynllun Dirprwyo i’r Clerc (Saesneg yn unig)

Polisi a Chynllun Hyfforddiant (Saesneg yn unig)

Gweithdrefnau cwyno ar gyfer gweithwyr (Saesneg yn unig)