Nadolig Llawen

Nadolig Llawen

Annwyl Breswylydd,

Hoffai Cynghorwyr Cymunedol Betws ddymuno Nadolig Llawen i chi a’ch teuluoedd er i lawer ni fydd y Nadolig yma yn un arferol. Gobeithio y bydd 2021 yn flwyddyn well i bawb.